A Mozaik, egy komplex bűnmegelőzési program, amely a köznevelési intézményekben, a helyi sajátosságok feltérképezését követően, a diákokokkal, szülőkkel, pedagógusokkal foglalkozik úgy, hogy a meghatározott prevenciót érintő témákban gyűjt információt, majd ezek birtokában egyedi módszerekkel tart előadást, tájékoztatást, illetve érzékenyít. A pedagógusok eszköztárát bővíti. A program során a helyi pedagógusokból, szakemberekből gyermekvédelmi támogató tanácsot szervez, kiképez, akiknek képessé kell válniuk a prevenciós foglalkozások megszervezéséhez, lebonyolításához, illetve az intézményt vagy közösséget érintő deviáns – egyéni vagy csoportot érintő – esetekkel szembeni hatékony fellépéshez, azok dokumentálásához, tovább jelzéséhez (kompetenciahatárok).
A program során a trénerek, képessé teszik a tanács tagjait a jelzőrendszer aktivizálására, munkájukban segítik, után követik és támogatják, egyéb képzéskre delegálják a célcsoportot.