Majó Márk Gábor gyermekvédelmi szakember jegyzete

Számos cikk, ajánlás, állásfoglalás jelent meg a digitális otthonoktatás bevezetése óta, az adatkezelés kapcsán. A helyzet mára már egyértelmű. Dióhéjban: Olyan videófelvétel, kép, illetve hanganyag, amelyen egy adott diák szerepel, személyes adatnak minősül. Az iskola kezelhet ilyen adatot, amennyiben az az oktatással kapcsolatos feladatellátásának része. Ehhez azonban rendelkeznie kell az adatok kezeléséről, tárolásáról a jogszabályi keretek mentén. (GDPR 5.cikk 1-2 bek.)

 • elszámoltathatóság elve
 • adattakarékosság elve
 • korlátozott tárolhatóság elve
 • bizalmasság és integritás elve

Teheti ezt akkor, ha más módon nem mérhető, igazolható, ellenőrizhető az oktatási tevékenység eredménye, hatása.

Számos internetes fórumon alakult ki csata a kérdéskör vonatkozásában. Vannak akik a jogszabályokat hibáztatják az elavult rendelkezések kapcsán, melyek ellehetetlenítik a kreatív, és innovatív pedagógia munkát. Mások azt hangoztatják, hogy a törvény ereje nem tesz különbséget, és nem nyújt mérlegelési lehetőséget a szankciók tekintetében. Például ha egy pedagógus megoszt egy videót, (melyen a diákja szerepel) egy szakmai jellegű fórumon, amelyen egy jó gyakorlatot szeretne bemutatni a pedagógustársadalom többi tagjának, akkor azzal ő megsértette az adatkezelésre vonatkozó törvényi szabályozást.

Vannak akik egyenesen értelmetlennek, és feleslegesnek tartják az ilyen irányú rendelkezéseket, hiszen nincs semmi kivetnivaló abban, ha a gyerek videóban küldi el a házi feladatot, mondjuk a tik-tok nevezetű alkalmazáson.

Úgy vélem az igazság, mint mindig, valahol a kettő között helyezkedik el…

A pedagógusok, beszorultak az elvárások közé, és próbálnak eligazodni a jelenlegi útvesztőben.

 • Van egy társadalmi elvárás, hogy meg tudják valósítani az állam által rájuk rótt feladatot, a digitális otthonoktatást.
 • Van egy szakmai elvárás a munkáltató részéről, hogy megfelelő szakmai tartalommal, jól kiválasztott módszerekkel, megfelelő platformon tudja folytatni a pedagógus a szakmai didaktikai tevékenységét
 • Van egy elvárás a szülőtől, hogy ne legyen sok a feladat
 • Van egy elvárás a szülőtől, hogy a pedagógus álljon rendelkezésre, és segítsen, amikor szükséges
 • Van egy elvárás a szülőtől, hogy számára is érthető legyen a mérés értékelés, most még inkább, mint eddig
 • Van számtalan elvárás a gyerekektől az életkori sajátosságok mentén
 • A pedagógus saját maga által támasztott elvárások (szakmai, emberi, digitális kompetencia)
 • A pedagógus családjának az elvárásai
 • Amelyekről még nem is tudunk… (morális, etikai,stb)

Az egyértelműen látszik, hogy a helyzet nem könnyű egyik szereplőnek sem.

A törvényt be kell tartani, a munkáltató által meghatározott feladatokat el kell látni, a gyerekeket tanítani kell.

Mi azt javasoljuk, hogy a pedagógus kollégák mérlegeljenek. Arányos-e a videófelvétel-fénykép bekérése a diákoktól az azzal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségek maradéktalan megfelelése érdekében rájuk háruló kötelzettségek fényében?

Sokkal inkább javasoljuk a live videón történő mérés-értékelés, ellenőrzés megvalósítását, természetesen, ezt is meghatározott vonalvezetők mentén, amint arra már ajánlásunkban korábban kitértünk.

Majó Márk Gábor
PROMISE Egyesület

Forrás: